Thursday, July 28, 2011

การศึกษาและสำรวจข้อมูลแบบมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ ณ โรงงานเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษา บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นซ์ เข้าศึกษา สัมภาษณ์ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการเก็บข้อมูลองค์องกร และเกี่ยวกับความต้องการ แนวคิดการสร้างแบรนด์และการใช้งานคลัสเตอร์แบรนด์ ณ ที่โรงงานของผู้ประกอบการสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554 จำนวน 4 แห่ง คือ โรงงานกาญจน์คอร์น(ไวต้าฟู๊ด) โรงงานริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานเรารักอาหาร และโรงงานพัฒนาอินเตอร์ฟู๊ด โดยมีคุณประชา ประธานคลัสเตอร์เป็นผู้ร่วมเข้าเยี่ยมชมกิจการ ร่วมประสานงาน ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ รับทราบข้อคิดเห็นและอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...