ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของการดำเนินงานระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน 2554 โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2554
ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์กลุ่ม(Cluster Brand)และ อ.ประชา ทีมงานจาก ACT Intelligence เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและการนำเสนอข้อมูลความต้องการเบื้องต้น จากผู้ประกอบการกลุ่มข้าวโพดหวา่น บจก.เรารักอาหาร,หจก.พัฒนาอินเตอร์ฟู้ด บจก.ริเวอร์แคว บจก.กาญจน์คอร์น คุณประชา อัศวทองกุล ประธานกลุ่ม คุณ เรวัต ทองภู่น้อย รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์ และกรรมการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ณ.วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...