Sunday, August 21, 2011

วิดีโอความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวโพด จาก Youtube


เครืองมือ-อุปกรณ์เฉือนเมล้ดข้าวโพดจากฝักข้าวโพดต้ม ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

วิธีการทำนมข้าวโพด จากรายการวันฟ้าใส ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เผยแพร่ทางทีวีช่อง 9 อสมท

เครื่องปิดฝากระป๋องขนาดย่อม

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...