หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


1.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 11/1 ถ.แสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 0-3451-1305 , 0-3451-3964 โทรสาร: 0-3451-4995 E-mail:moi_kanchanaburi@industry.go.th ,Website URL:http://www.industry.go.th/ops/pio/kanchanaburi/Page/home.aspx
ชื่อผู้ประสานงาน: ....................

2.เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน
สำนักงานติดต่อ...14/1 ม5 ต.หนองไผ่ อ.มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้ประสานงาน คุณประชา  อัศวทองกุล : ประธานคลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน Tel.081-83469343.บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ACT Intelligent Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรและทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายสาขาและการดำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการและด้านเป็นที่ปรึกษา(Consult) โดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่แนะนำผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้ และแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ
ที่อยู่ติดต่อ 700/98 อาคาร รีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาว์เวอร์ เเขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ (02) 722 - 9185-6 แฟกซ์ (02) 722 - 9186. Website :
http://www.act-thailand.com
ชื่อผู้ประสานงาน: ....................4.สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900. โทรศัพท์: 0-2942-6900-90 ต่อ3011.โทรสาร :02-512-3695,02-541-7113
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร
Office URL: http://artnet.chandra.ac.th
Personal URL: http://www.prachid.com
eMail : prachid2009@gmail.com ,prachid007@gmail.com, prachid@prachid.com โทรศัพท์มือถือ 0896670091 , Direct FAX:02-9629505
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...